Fler går på visningar i länet

Bostad 17 personer går i genomsnitt på en visning i Stockholms län i dag. Motsvarande siffra under samma period i fjol var 9, enligt undersökningen Mäklarforum som Skandiamäklarna står bakom.

Det är den största procentuella ökningen bland de län som ingår i undersökningen – 89 procent.

Antalet spekulanter per visning är i genomsnitt 15 i landet som helhet.

Undersökningen är baserad på 140 mäklares svar på 78 kontor i landet.