Fler än vanligt har förtidsröstat i år

Kyrkovalet går av stapeln på söndag.
Kyrkovalet går av stapeln på söndag.
Kyrkovalet går av stapeln på söndag. Vi talade med Micke Åsman Kyrkoherde i Sundbyberg församling, om varför man ska rösta.
– Genom sin röst markerar man hur man vill att svenska kyrkan ska styras. Med fler som röstar så minskar också risken för att någon kuppar sig in, säger han.

Nästan 5,5 miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Ändå röstade bara knappt 13 procent i förra kyrkovalet, vilket är en ökning en procentenhet jämfört med valet innan. På söndag är det dags igen.

– Man har både en möjlighet och en skyldighet att göra sin röst hörd, Genom sin röst markerar man hur man vill att svenska kyrkan ska styras, det är jätteviktigt att ta vara på den möjligheten, säger Micke Åsman, Kyrkoherde i Sundbybergs församling.

Fler medlemmar i år

Att kyrkovalet är det glömda valet, med lågt valdeltagande har länge diskuterats. Även att Sverigedemokraterna satsar på fler ledamöter nationellt och regionalt har lyfts i flera medier.

I augusti gick dock fler än på länge med i Svenska kyrkan. 900 personer blev medlemmar den månaden. Det är nästan 400 fler än i augusti förra året, och också den största ökningen på 14 år enligt Pernilla Jonsson, chef på analysenheten på Svenska kyrkan.

Större intresse i år

Micke Åsman tycker sig också se ett större intresse för valet bland Sundbybergsborna i år.

”Med fler som röstar så minskar risken för att någon kuppar sig in.”

– De som jobbar här tycker sig se att fler har förtidsröstat i år än tidigare, vilket är jättepositivt. Med fler som röstar så minskar risken för att någon kuppar sig in. Röstar bara tio procent så behövs inte så många röster för att få ett mandat, säger han.

Det många inte tänker på är att man också genom att rösta utser arbetsgivare för alla i kyrkan de kommande fyra åren.

– De som väljs ut till kyrkofullmäktige bildar ett kyrkoråd, vilket blir församlingens styrelse och också arbetsgivare för alla anställda. Det är en viktig aspekt att tänka på, säger Micke Åsman.

Fakta

Här kan du rösta

Alla vallokaler har öppet minst mellan klockan 18–20 på söndag.

Sundbyberg:

Stora Ursvik, Stallgatan 28, Sundbyberg

Församlingshuset, Prästgårdsgatan 11, Sundbyberg

Solna:

Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14, Solna

S:t Martins stall, Prostvägen 17, Solna

Solvändan, Fridensborgsvägen 110, Solna

Här kan du läsa mer om kyrkovalet och om var du kan rösta.

Fakta

Detta röstar du till

Precis som att rösta till riksdag, landsting och kommun, så röstar du i kyrkovalet till tre beslutande instanser. Kyrkomötet är det nationella organ som beslutar om kyrkoordningen, kyrkans regler och frågor som berör hela kyrkan, såsom kyrkohandbok och psalmbok. Det var till exempel här man beslutade om vigselrätten i kyrkan för homosexuella 2009.

Regionalt, fastställer Stiftsfullmäktige budget, olika verksamhetsmål och kyrkoavgift. Det kan handla om kyrkans fastighetsbestånd och hur vårt kulturarv ska förvaltas.

Lokalt är det Kyrkofullmäktige som sätter ramarna och driver församlingsverksamheten nära dig. I församlingen bedrivs dop, konfirmation, giftemål och begravningar. Men även exempelvis barn- och ungdomsverksamhet, olika sociala verksamheter för utsatta och flyktingar eller äktenskapsrådgivning och mycket annat. De nära verksamheterna kan skifta från församling till församling.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år rösta.

2013 såg röstfördelningen ut så här:

Sundbyberg: Borgerligt alternativ 17,86%, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 47,14%, Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK) 10,09%, Centerpartiet 6,74%, Sverigedemokraterna 10,09%, Fria liberaler i Svenska Kyrkan (FiSK) 6,25%, Kristdemokrater i Svenska Kyrkan 5,22%

Solna: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 35,62%, Borgerligt alternativ 22,63%, Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK) 15,95%,Kristdemokrater i Svenska Kyrkan 6,95%, Fria liberaler i Svenska Kyrkan (FiSK) 5,87%, Centerpartiet 5,63%, Frimodig kyrka 3,87%, FRISK i Solna församling 3,57%,