Fler hemlösa får någonstans att bo

80 procent färre personer och familjer i akutboenden.

Det är resultatet av ett nytt sätt att ­arbeta mot hemlös­het som testats i Hässelby sedan september 2011.

Hemlöshet kostar. Både ekonomiskt, för de sociala myndigheterna som måste betala dyra tillfälliga boenden, och på ett personligt plan för den som lever i stress och osäkerhet.

Därför startades i början av september 2011 ett projekt i Hässelby-Vällingby med målet att motverka den långvariga hemlösheten i stadsdelen.

Projektet riktar sig främst mot socialtjänstens klienter och har nu gett resultat.

34 personer eller familjer bodde i september 2011 i akuta jourboenden via stadsdelen. I december 2012 var motsvarande siffra sex stycken. Det är en minskning med 80 procent och en besparing med 510 000 kronor i månaden för stadsdelen.

– Det är inte bara förstahandskontrakt, men alla har fått ett bättre boende, berättar projektledaren Ann-Katrin Sundman.

I projektgruppen ingår fyra personer som försöker hjälpa bostadslösa Hässelby- och Vällingbybor på flera fronter. Det kan handla om hjälp med att lösa deras skuldsituation, information kring hur bostadsmarknaden fungerar eller hjälp med konkret bostadssökande.

– Det finns ett stort behov av information om hur man kan få ett hyreskontrakt, exempelvis när det gäller skulder. Det är viktigt att inte skaffa skulder och att kontakta Kronofogden eller budget- och skuldrådgivare för rådgivning. berättar Ann-Katrin Sundman.

Nu hoppas gruppen på att arbetet får fortsätta i någon form efter projekttidens slut i september 2014. Samtidigt har intresset väckts i andra stadsdelar.

– Det är ny kunskap för många hur man kan arbeta effektivt med hemlösa, säger Ann-Katrin Sundman

I Stockholm var 2 866 personer hemlösa den 18 april 2012, enligt en årlig undersökning från staden. De personerna kan bo i allt från tillfälliga bostäder i stadsdelens regi, till att sova hos släkt och vänner eller i värsta fall på gatan.

Av dem hörde 193 personer till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och 72 personer till Bromma.

Fakta

Tipsen som ger dig en bostad

Registrera dig i stadens bostadskö och betala årsavgiften.

Registrera dig i bostadskön hos olika privata hyres­värdar i hela länet. Lista hittas på internet.

Under 5 års kötid? Sök i stället andrahands-, inneboendekontrakt eller korttidskontrakt.

Överväg att flytta till en annan kommun.

Skulder? Kontakta Kronofogden för frivillig avbetalning.

Källa: Stadsdelsförvaltningen