Fler hyresrätter kan byggas i Älta

Över 500 bostäder kan komma att byggas i Älta centrum.

– Men det är för tidigt att kunna säga exakt hur många bostäder det blir, säger Per Wilhelmsson, projektledare på Nacka kommun.

Utvecklingen av centrala Älta tog ett stort steg framåt förra veckan då Wallenstam AB och Nacka kommun ingick i en avsiktsförklaring och ett programavtal.

– Grundtanken är att Älta ska bli bättre. Det innebär fler bostäder, bättre handel, fler mötesplatser och att utveckla idrotts- och friluftslivet, säger Mathias Aronsson, regionchef för Stockholm på Wallenstam.

Kommunen och företaget har under hösten haft dialog med invånarna i Älta om hur de vill att orten ska utvecklas.

– Vi har en fantastisk möjlighet att se alla delar som behövs för att utveckla stadsdelen. Vi tittar inte bara på enskilda hus utan helheten i Älta – och då är åsikter från de som bor i området viktiga, säger Mathias Aronsson.

Antalet bostäder som ska byggas är fortfarande oklart. Men i nuvarande planprogram för området ska 550 bostäder byggas – ett antal som både Mathias Aronsson och kommunens projektledare Per Wilhelmsson dock tror kommer att överträffas.

– Jag tror att vi är överens om att det ska bli fler bostäder än så. Vi strävar efter en ganska hög exploateringsgrad, ­säger Per Wilhelmsson.

Nacka kommun äger relativt mycket mark i området. Hälften av de byggrätter som kommunen planerar att anvisa kommer att gå till just Wallenstam.

– Och minst hälften av dessa bostäder kommer att bli hyresrätter, säger Mathias Aronsson.

Även handeln och servicenivån i Älta ska höjas – något som framförts som ett tydligt önskemål från invånarna.

– Älta centrum inbegrips också i arbetet, men vi ska titta vidare på om det är just centrumbyggnaden som ska utvecklas eller om det bör tillkomma byggnader som har butiker i bottenvåningen, säger Mathias Aronsson.

Vi tittar inte bara på enskilda hus utan hel­heten i Älta.mathias aronsson wallenstam