Fler i dialog med lokala politiker

Botkyrka Nästan dubbelt så många Botkyrkabor deltog i något av kommunens dialogforum förra året, jämfört med 2010. Det slår kommunen fast i en rapport. 1 000 personer deltog på något av de 28 dialogmöten som hölls.

Dialogforum ska vara ett sätt för politiker och invånare i kommunen att på ett tidigt stadium kunna diskutera viktiga frågor, men i rapporten slås fast att många grupper inte finns med på mötena. Nu måste man hitta nya sätt att nå dessa grupper, bland annat genom sociala medier.