Fler kameror övervägs

SL har sedan tidigare tillstånd för kameraövervakning i trygghetsrummen på vissa stationer, bland annat Sollentuna station. Länsstyrelsen gav grönt ljus, men Datainspektionen överklagade, bland annat eftersom man menade att SL inte visat att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Kammarrätten har nu sagt nej. Rätten anser att trygghetsrummen inte är en sådan del av stationerna dit allmänheten har tillträde, i den mening som avses i kameraövervakningslagen, och menar att länsstyrelsen borde ha avvisat ansökningarna.

Det här innebär att SL nu själva ska göra en bedömning om man vågar aktivera de 30 kamerorna i trygghetsrummen eller inte.

– Det som vi ska göra är en intresseavvägning enligt lagen. Vad är viktigast i det här fallet, är det personlig integritet eller bevakningsintresset, säger Pernilla Borg på SL.