ANNONS

Fler kan straffas för att ha fällt sina träd

Akta dig för att fälla skyddade träd på den egna tomten.

Kommunen har beslutat att en kvinna i Tyresö ska betala 111 000 kronor för tio fällda tallar.

Ytterligare ett fall är under utredning.
ANNONS

Att Tyresö kommun drämmer till med en sanktionsavgift på 111 000 kronor mot en privatperson för fällda skyddade träd på egen mark är ovanligt. Lokaltidningen Mitt i har gått igenom byggnadsnämndens handlingar sedan 2010 och inte hittat ett enda liknande fall.

Men det kan bli fler. En anmälan om nio fällda ekar på strandskyddad privat mark är under utredning.

Kvinnan i Tyresö som i slutet av april fick den ovanliga straffavgiften har bett länsstyrelsen att avgöra om kommunens beslut verkligen är korrekt. Hon uppger att det inte är hon som låtit fälla tallarna och att hon och hennes familj inte heller skulle ha någon nytta av att de försvann.

Kommunen är dock av en annan uppfattning och menar att det visst finns ett motiv, även om det inte är avgörande. Varje fastighetsägare ansvarar nämligen för vad som sker på den egna marken.

– Som lagen är formulerad ska varje fastighetsägare ansvara för att bestämmelserna i deltaljplanerna följs, säger Martin Fahlman, bygglovschef på Tyresö kommun.

Parets advokat Anders Petrus tycker att det vore klädsamt om kommunen i det här fallet avstod från sanktionsavgiften, eftersom omständigheterna är så pass oklara.

– Det finns faktiskt fall där kommuner avstår, säger han.

Enligt Martin Fahlman är dock bygglovsenheten skyldig att dela ut avgifter av det här slaget när en person brutit mot plan och bygglagen.

– Det är bygglovenhetens ansvar att se till att den natur som reglerats i detaljplanerna också bevaras. I gengäld mot stora byggrätter i det här området har vi krävt att viss värdefull natur ska bevaras för att området i stort ska ha ett högt värde.

ANNONS

Enligt kvinnans sambo kom beskedet om den höga straffavgiften som en snyting.

– Vi har betalat skatt hela våra vuxna liv och så kommer det här, säger han.

Fakta

Träd kan vara skyddade

I detaljplaner kan områden vara märkta med n1 eller n2. Det betyder att man måste söka marklov innan man kan fälla vissa träd.

Träd kan också vara skyddade genom bestämmelser om strandskydd. Även då måste fastighetsägaren be om dispens från strandskyddet innan träden får fällas.

Källa: Tyresö kommun