Fler kontor för medborgare kan öppnas

Enskede-Årsta-Vantör På det senaste stadsdelsnämndsmötet beslutade politikerna att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att närmare utreda möjligheterna för fler medborgarkontor i Enskede-Årsta-Vantör.

Tanken är att inrätta de nya medborgarkontoren i redan befintliga lokaler i stadsdelarna: Rågsveds Community Center, Östberga Community Center, Bersågränd i Dalen och i förvaltningshuset på Slakthusplan.