Fler kränkningar anmäls

Under våren ska Vallentuna kommun arbeta mer mot mobbing i skolan. Skolpolitikerna har gett förvaltningen i uppdrag utveckla arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Under våren ska Vallentuna kommun arbeta mer mot mobbing i skolan. Skolpolitikerna har gett förvaltningen i uppdrag utveckla arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Antalet anmälningar om kränkande behandling i skolorna ökar.

- Det handlar nog om att man upptäcker mer. Inte att det händer mer, säger Elin Sundberg, statsvetare, Vallentuna kommun.

Anmälningarna om kränkande behandling i Vallentunas grundskolor blir fler och fler. Det är främst skolorna själva som anmäler att elever drabbats. Från februari 2015 till februari i år anmälde skolorna 178 fall där en elev känt sig kränkt jämfört med 137 samma period året innan.

– Det handlar nog om att man upptäcker mer. Inte att det händer mer, säger Elin Sundberg, statsvetare och sakkunnig i utbildningsfrågor på Vallentuna kommun.

Hon tror att den nya lag som gör skolor skyldiga att anmäla varje fall av misstänkt diskriminering, trakasserier och kränkande behandling – i dagligt tal mobbing – nu har fått genomslag efter en riktad utbildningsinsats i Vallentunaskolorna.

– Jag tror att det finns en ökad medvetenhet på skolorna nu. Om en elev känner sig kränkt ska det inte stanna hos den enskilde läraren. Skolan är skyldig att anmäla till huvudmannen. Det är bra att det kommer fram när någon mår dåligt eller far illa, säger hon.

Elin Sundberg handlägger de anmälningar som kommer in från de kommunala skolorna som kommunen är huvudman för. Utifrån de anmälningar hon sett kan hon inte dra några slutsatser om var på skolorna, eller vilken typ av kränkningar som är vanligast.

– Jag kan konstatera att det sker på raster och kringtid. Det sker mindre sällan på lektionstid.

Hon tillbakavisar att all mobbing plötsligt sker på nätet.

– Det kan se ut så i media. Självklart måste vi vara medvetna om nätmobbing. Ipads, telefoner och appar är kraftfulla verktyg som vi måste förhålla oss till, där gränsen mellan fritid och skola suddas ut. Men i grunden är det ändå mänsklig samvaro det handlar om, säger hon.

Kristian Afrem är elevrådsordförande på Vallentuna gymnasium. Han har gått hela grundskolan i Vallentuna. Han tycker att det är bra att skolorna måste anmäla kränkande behandling. Men mycket hänger ändå på enskilda lärare.

– Vissa tar tag i det direkt medan andra låter det gå. Speciellt i grundskolan tror jag inte heller att alla har mod att gå till läraren och säga till. Det här är frågor jag brinner för eftersom jag själv har varit utsatt under min tid i grundskolan, säger han.

Fakta

Hur är det att gå i skolan i dag?

Har du erfarenhet av mobbing i skolan i Vallentuna?

Vi vill höra din berättelse. Kontakta vår reporter.

anna.wilson@mitti.se, 0768864331

Du får vara anonym.

Fakta

Flera sätt att anmäla

Kränkande behandling i skolan kan anmälas på två sätt. Dels att skolan själv anmäler till huvudmannen och dels att vårdnadshavare anmäler till Skolinspektionen.

Anmälningar i Vallentuna som skolan gjort:

2014-02-01 2015-01-31: 137 st

2015-02-01 2016-02-22: 178 st

Anmälningar till Skolinspektionen:

2014-02-01 2015-01-31: 10

2015-02-01 2016-03-09: 8

Kommunen fick kritik av Skolinspektionen i tre fall 2014 och ett fall 2015.