Fler krogar förlorar sitt alkoholtillstånd

Ett halvt dussin krogar får inte längre servera alkohol. Och ytterligare sju får varningar. Polisnämnden kritiserar nu polisens hårdare tag mot krögarna.

Förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i om krögarnas kritik mot polisens kontroller av pubarna på Södermalm. De ansåg att polisen blivit betydligt hårdare i kontrollerna, vilket de menade har lett till att fler får anmärkningar och indragna serveringstillstånd.

Nu får ytterligare sex krogar i staden indragna tillstånd, bland annat två på Södermalm.

Allan Nyrén är ombud för en av krögarna. Han har jobbat med serverings- och restaurangfrågor sedan 1973, först på Sveriges centrala hotell- och restaurangförening, numera Visita, och sedan tio år tillbaka som advokat. Han har haft hand om flertalet ärenden den senaste tiden där krogar fått tillstånd indragna.

– Det här är ett evigt problem, men grundbulten är att det måste finns ett förtroende mellan krögare och polisen. Då krävs det en bra och öppen dialog, säger han.

Kritik kommer även från polisväsendet. I januari tog vice ordförande i Polisnämnden, Harald Ullman (S), initiativ till ett möte mellan krögarna politiker.

– Jag anser att polisen inte har uppträtt på ett omdömesgilt sätt, vilket har resulterat i att bra krögare inte längre litar på polisen, säger Harald Ullman.

Han menar att det är viktigt att skilja på allvarliga brott så som organiserad brottslighet och knarklangning på krogarna – och de mindre allvarliga brotten.

– Det är till exempel inte realistiskt att en krog blir prickad och riskerar tillståndet bara för att en person grips utanför just den krogen, säger Harald Ullman.

Systemet bör förbättras, polisen borde samarbeta bättre med krögarna och stadens tillsynsenhet borde samarbeta bättre med polisen, menar han.

Efter mötet mellan politikerna och krögarna har det lovats från polisens sida att samarbetet nu ska förbättras.

– Vår uppgift är att stötta krogägarna, inte jobba emot dem. Och jag tycker samarbetet funkar bra med de flesta. Vi har samverkan med dem, men det kan alltid bli bättre, säger Johan Heed, polischef på Södermalmspolisen.

På Stockholms stads tillsynsenhet menar man att det ovanligt stora antalet indragna tillstånd nu i början av året troligtvis är en slump, men medger att det kan ha att göra med polisens mer omfattande inrapportering under det gångna året.

Fakta

Fler fick sluta servera 2012

Förra året förlorade 22 krogar i staden sitt serveringstillstånd.

Det är en klar ökning jämfört med 2011 då 15 krogar blev av med tillståndet.

En krog får först en erinran, sedan en till två varningar. Därefter återkallas tillståndet.

Det finns strax över 1 800 krogar med serveringstillstånd i Stockholm.

Källa: Tillsynsenheten