Fler kvinnor än män blir skadade på jobbet

Antalet olyckor på jobbet ökar. I Vallentuna anmäldes 54 arbetsplatsolyckor förra året.

Det är flest kvinnor som både skadar sig eller blir sjuka av sitt jobb.

2012 anmäldes nästan 1 500 fler arbetsplatsolyckor i landet än året innan, enligt nya siffror från Arbetsmiljöverket. Trenden stämmer också i Vallentuna där antalet inrapporterade arbetsplatsolyckor ökade från 45 år 2011 till 54 förra året.

Från Bring Citymails Vallentunakontor har två händelser anmälts till Arbetsmiljöverket under 2012, båda tillbud när personal kört postbilar. Vid ett tillfälle blev en av företagets bilar nästan påkörd vid en vänstersväng och vid ett annat tillfälle fungerade inte postbilens bromsar, vilket ledde till en krock.

– För oss står arbetsmiljön högt på agendan. Vi gör en daglig riskbedömning på varje morgonmöte lokalt, säger Fredrik Eriksson, personalansvarig på Bring.

Det är kvinnorna som är mest utsatta i Vallentuna. De löper högre risk både att drabbas av sjukdomar som orsakats av arbetet och att råka ut för olyckor. I de flesta av länets 26 kommuner löper männen störst risk att skadas på jobbet men i Vallentuna och ytterligare fem kommuner är situationen den omvända.

– Det går uppenbarligen mot utvecklingen i övriga landet, säger Bodil Umegård, analytiker på Arbetsmiljöverket.

Av de 54 olyckorna som rapporterades från Vallentuna drabbade 34 kvinnor. På 1 000 anställda kvinnor skulle det innebära att åtta drabbades av en olycka på jobbet. Motsvarande siffra i Täby är fyra.

Vad skillnaden beror på är svårt att säga. Möjligen att många kvinnor finns i riskfyllda branscher, tror Bodil Umegård.

Flera arbetsplatsolyckor som rapporterats från Vallentuna har skett på skolor. Både elever och personal finns bland de drabbade.

Ett flertal olyckor inträffade också inom vården. Just den statistiken säger dock inget om ifall olyckorna drabbat män eller kvinnor.

Också vad gäller sjukdomar orsakade av arbetet är kvinnor överrepresenterade i Vallentuna. Förra året anmäldes 11 arbetssjukdomar i Vallentuna. Åtta av de insjuknade var kvinnor.

Fakta

Några arbetsplatsolyckor i Vallentuna 2012

27 januari: En elev åker iskana och slår huvudet i en tegelvägg.

27 mars: En person hotar personal med yxa och pistol i en matbutik.

2 april: Ambulanspersonal får en stöt av en defibrillator.

6 juni: Brukare slår personal på ett gruppboende.

11 juni: En person kläms mellan två lastare på en arbetsplats.

9 augusti: Sprängsten flyger in på en förskola. Ingen skadas.

Källa: Arbetsmiljöverket