Fler kvinnor får ta cellprov mot cancer

stockholm Nu ska fler kvinnor erbjudas cellprovtagning för att tidigt kunna upptäcka livmoderhalscancer. Alla mellan 23 och 64 år får erbjudande var tredje år. Det övre åldersspannet har höjts från 60 till 64 år, som en anpassning till nationella rekommendationer.

– Mycket arbete har lagts ner på att utforma kallelsen. Ju fler som testar sig, desto fler liv kan räddas, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd.