Fler kvinnor ska få hjälp

Polisen Karin Altahr-Cederberg och socialchefen Eva Folke har varit med och tagit fram förslaget till hur myndigheterna ska arbeta mot våldet.
Polisen Karin Altahr-Cederberg och socialchefen Eva Folke har varit med och tagit fram förslaget till hur myndigheterna ska arbeta mot våldet.
Kvinnovåldet är utbrett i Upplands-Bro. Antalet polisanmälningar placerar kommunen i topp i länet.

Nu ska fler gärningsmän gripas och fler utsatta kvinnor få hjälp.

Våld i nära relationer riktat mot kvinnor är mer omfattande i Upplands-Bro jämfört med andra kommuner.

– Tyvärr har jag ingen förklaring till det. Hade vi haft det så hade vi lättare kunnat åtgärda det, säger Karin Altahr-Cederberg, kommissarie vid Norrortspolisen.

Bara Sigtuna har fler polisanmälningar i relation till sin befolkningsmängd, men det beror främst på att en och samma person anmälts över hundra gånger.

Karin Altahr-Cederberg har varit med och tagit fram en överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och polisen som syftar till att minska kvinnovåldet.

Inte bara anmälningarna talar för att Upplands-Bros kvinnor är mer utsatta. Enligt Stockholms­enkäten mår unga flickor i kommunen sämre än genomsnittet i länet. Trycket på den lokala kvinno­jouren Anna har ökat, och socialtjänsten har på senare tid fått in fler kvinnor som söker hjälp efter att ha blivit misshandlade.

Inför arbetet med överenskommelsen talade Karin Altahr-Cederberg med personal på ungdomsmottagningen.

– De har uppfattningen att många flickor får ta ett väldigt stort ansvar hemma. Föräldrarna kan vara arbetslösa eller skilda och ha missbruksproblem. Killar far säkert också väldigt illa av det här men blir kanske mer utåtagerande, säger Karin Altahr Cederberg.

Som förebyggande insatser ska bland annat anställda i skolor, hos socialtjänsten och polisen få utbildning om problemet. Även i kommunens skolor ska eleverna informeras. Bostadsbolagen Upplands-Brohus och Graflunds ingår i samarbetet.

– Vi ska hålla stormöten för hyres­gästerna och berätta hur vi jobbar med de här ärendena och hur utsatta kan få kontakt med polis och socialtjänst, säger Karin Altahr Cederberg.

Polisen ska se över sina rutiner för att fler drabbade ska orka genomgå rättsprocesserna. Social­tjänsten åtar sig att vid behov placera sådana kvinnor i skyddat boende under utrednings­tiden.

Norrortspolisens familjevåldsgrupp ska bli bättre på att länka brottsoffren till kvinnojourer och andra stödjande organisationer. 54 kvinnor och 60 barn nekades förra året skydd av kvinnojouren Anna eftersom den organisationen bara har en lägenhet till förfogande. Kommunen har nu lovat kvinnojouren en till lägenhet.

Kunskaperna ska öka och det ska bli tydligare vem som ansvarar för vad, enligt Eva Folke, socialchef i Upplands-Bro. I arbetet ingår även att bli bättre på att fånga upp och erbjuda behandling till presum tiva gärningsmän.

I morgon onsdag ska kommunstyrelsen fatta beslut om att gå vidare med satsningen som är tänkt att pågå under två års tid.

Fakta

Många brott i Upplands-Bro

659 brott i nära relationer per 100 000 invånare anmäldes i Upplands-Bro under april 2010–mars 2011. Det kan jämföras med 456 brott i Järfälla och 422 i Upplands Väsby.

I fjol sökte 22 kvinnor hjälp hos socialtjänsten i Upplands-Bro efter att ha utsatts för våld i nära relation, året innan var det åtta.

Som brott i nära relationer räknas bland annat grov kvinnofridskränkning samt misshandel inomhus mot bekant kvinna över 18 år.

Källa: Polisen, kommunen