Fler tog sig till kyrkan för att rösta

Svenska kyrkans flagga och en valurna
Valdeltagandet ökade med flera procentenheter i Upplands-Bros två församlingar.
Valdeltagandet ökade i kyrkovalet i år i Upplands-Bro. Dessutom fick SD som kandiderade för första gången tre mandat i Bro församlings kyrkofullmäktige.

I Upplands-Bro finns 11 833 röstberättigade medlemmar i Svenska Kyrkan. Omkring 16 procent av dem valde att rösta i söndagens kyrkoval visar de preliminära siffrorna från valet som publicerats idag. Det är en ökning från valet 2013 då drygt 11 procent röstade.

Det ökade valdeltagandet är en trend i hela Sverige. I Uppsala stift som Upplands-Bro tillhör röstade 18 procent, en ökning med sex procentenheter.

I Upplands-Bros två församlingar, Bro och Kungsängen-Västra Ryd, har det tradionionellt funnits två olika nomineringsgrupper att rösta på. Nytt för i år var att Sverigedemokraterna valde att ställa upp i valet till kyrkofullmäktige i Bro församling. Partiet fick där 15,15 procent av rösterna vilket innebär tre mandat i fullmäktige.


Valresultat i Bro kyrkofullmäktige


Därmed backade båda de två nomineringsgrupper som tidigare ställt upp i Bro.

I Kungsängen-Västra Ryd gick nomineringsgruppen Hembygdens kyrka fram och ökade från 55 procent av rösterna till 62 procent. Folkkyrkan backade med sju procentenheter.


Valresultat i Kungsängen-Västra Ryds kyrkofullmäktige