Fler läkare från andra länder

LÄNET I slutet av förra året hade tio procent av länets läkare utbildat sig i något annat EU-land. 798 läkare kom från länder utanför EU.

Totalt hade länet 9 075 läkare, allt enligt Socialstyrelsen.