ANNONS

Fler Lidingöbor arbetslösa länge

Långtidsarbetslösheten har ökat med 66 procent på ett år på Lidingö – näst mest i hela länet.

Flest långtidsarbetslösa hittar man i ålderskategorin 50-59 år.
ANNONS

I de allra flesta kommuner i Stockholms län har långtidsarbetslösheten ökat det senaste året. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har den dock ökat allra mest i Vallentuna och därefter Lidingö.

På bara ett års tid har långtidsarbetslösheten, de som varit arbetslösa mer än 24 månader, stigit med 66 procent på Lidingö. I antal personer innebär det från 47 till 78 personer.

Ann-Marie Illum, Arbets­förmedlingschef för Lid­ingö, är tveksam till att uttala sig om varför Lidingö sticker ut.

– Det är svårt att säga vad det beror på, eftersom det är så få personer det handlar om. Men procenten säger väl någonting om hur det ser ut. Det kan bero på att det bor många lite äldre personer på Lidingö och därför är de långtidsarbetslösa lite fler, säger hon.

I åldern 50-59 år har långtidsarbetslösheten stigit med 87 procent, vilket är betydligt mer än inom gruppen 30-39 år.

Totalt sett är arbetslösheten på Lidingö fortfarande låg och ligger på 1,7 procent. Antalet öppet arbetslösa har dock ökat något, med 5,6 procent på ett år.

Är trenden att arbetslösheten fortsätter att öka?

– Vår ambition är att den inte ska fortsätta. Vi får in många nya jobb och vår förhoppning är att arbetslösheten, och framförallt långtidsarbetslösheten, ska minska, säger Ann-Marie Illum.

I början av 2011 stängdes Arbetsförmedlingens lokaler på Stockholmsvägen på Lidingö. De som är arbetslösa får därför åka in till Stockholm för att få vägledning.

ANNONS
Fakta

Utan jobb

Kommuner med störst ökning av långtidsarbetslösa (i procent):