Säkerhets-analysen inte längre hemlig

Pressen blev för stor på Transportstyrelsen. För några veckor sedan offentliggjorde man frivilligt den säkerhetsutredning som tidigare sekretessbelagt.

Den planerade expansionen av Bromma flygplats är möjlig sedan Trafikverket i december beviljade flygplatsen uppgradering till att få flyga med större flygplan. Bromma flygplats fick då beviljat en mängd undantag från de internationella flygsäkerhetsreglerna – fler undantag än någon motsvarande flygplats i Europa.

Transportstyrelsen hänvisade länge till sekretess gällande stora delar av den säkerhetsanalys som gjordes. Allmänheten överklagade och frågan debatterades till och med i riksdagen. Nu har Transportstyrelsen valt att släppa hemligstämpeln.

– Det mesta i den delen av analysen gällde de undantag från framtida bebyggelse som vi avslog, säger enhetschef Tomas Olsson.

– Vi valde att ompröva beslutet efter dialog med de inblandade företagen.

Tomas Olsson är övertygad om att man fattade rätt beslut att uppgradera flygplatsen, trots de många undantagen. Det är även flygplatschef Peder Grunditz.

– Flygsäkerheten går alltid först. Jag är övertygad om att vi inte hade fått tillståndet om det funnits några tvivel. Och jag hade aldrig kunnat ha det här jobbet om jag inte hade känt mig trygg.

Vi hade aldrig fått tillståndet om det hade funnits några tvivel.

Fakta

Fler män vill ha flygplatsen kvar

52 procent av Brommaborna vill att flygplatsen blir kvar efter 2038 då nuvarande tillstånd går ut. Motsvarande siffra i länet är 45 procent och i riket 33 procent.

20 procent av Brommaborna vill lägga ner flygplatsen före 2038. Motsvarande siffra i länet är 18 procent, i riket 14 procent.

Mest positiva till flygplatsen är män, borgerliga väljare, Brommabor och de som har använt flygplatsen de senaste tre åren.

Sifo tillfrågade 3 300 personer varav 2 000 i riket, 1 000 i Stockholms län och 300 i Bromma.

Källa: SIFO, april 2014, på uppdrag av swedavia

Nu är resonemangen bakom uppgraderingen offentliga.