Min lokala hjälte

Fler modulbostäder på gång

Ängen vid Karby gård är en av platserna där det ska uppföras modulbostäder.
Ängen vid Karby gård är en av platserna där det ska uppföras modulbostäder.
Kommunen har beslutat om ytterligare en plats för modulbostäder för nyanlända. 30 stycken ska byggas på Löttingevägen. Sedan tidigare planerar man att bygga modulbostäder i Karby och Arninge.

Täby kommun har haft svårt att hitta bostäder till nyanlända. I år ska man ta emot 273 personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Först var tanken att man skulle bygga flera hundra modulbostäder i närheten av Karby gård. Men enligt kommunen fick man signalen från länsstyrelsen att man inte skulle få uppföra en så stor mängd modulhud. Något som länsstyrelsen förnekade. Från kommunens sida vidhåller man dock att man fått signalen om att max 30 modulhus får uppföras per plats.

– Vi hade förhoppning om att länsstyrelsen, som är statens förlängda arm, skulle vara kreativa. Men den signalen vi fått är att lagen ska plan- och bygglagen ska tolkas strängt, och det betyder att vi får bygga max 30 bostäder på mark utan detaljplan, säger Joachim Quiding, chef för samhällsutveckling i Täby.

Kommunen taktik ändrades därför till att sprida ut modulbostäderna. Hittills har man tre platser klara. Karby, Arninge norr om Jaktvillan, och Löttinge.

Fler platser väntas tillkomma under den närmsta tiden.

– Vi tittar på flera platser, en del utgår och en del tillkommer allteftersom vi tittar på vilka tekniska förutsättningar som finns, säger Joachim Quiding.

Närmast kommer det att hållas informationsmöten med de boende i Löttinge och Arninge.

Modulbostäderna kommer att byggas av en extern leverantör och sedan hyras av kommunen. Tanken är att de ska stå klara för inflyttning i december.