Fler nöjda med barnens dagis

Farsta 82 procent av Farstaborna är nöjda med sina barns förskola. Det visar 2013 års brukarundersökning, där föräldrar har fått svara på en enkät med 21 frågor om hur de upplever förskolan.

Årets resultat är något bättre än fjolårets, då andelen nöjda var 80 procent. Men till toppen har Farsta en bit kvar. I Bromma och på Norrmalm var 87 procent nöjda. Snittet i Stockholm var 84 procent.