Fler nyanlända – paviljonger ska lösa lokalbrist i skolan

På Spånga gymnasium har ettorna fått klara sig utan datorer sedan terminsstarten.
Här ska det bli paviljonger.
4 200 extra skolplatser för nyanlända flyktingbarn behövs i Stockholm.

För att lösa lokalbristen ska paviljonger byggas på flera skolgårdar. Sundbyskolan och Spånga grundskola är två av dem.

Antalet asylsökande och ensamkommande barn har under 2015 ökat enormt i Stockholm stad.

För att klara av trycket som uppstått på skolorna ska utbildningsförvaltningen utreda om man kan bygga minst 16 paviljonger till höstterminen på flera skolgårdar i staden.

I Spånga föreslås paviljonger vid Sundbyskolan och Spånga grundskola.

– Vi vill att skolor i hela staden ska hjälpa oss att klara utmaningen och berikas av att få elever med annan bakgrund. Tidigare har bara ett 15-tal skolor tagit emot barnen. Vi ska kunna hjälpas åt för att klara av det här, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Förvaltningen ber därför nu om 80 miljoner kronor extra och sätter igång ett arbete med att söka tillfälliga bygglov på skolgårdarna.

Rektorn på Spånga grundskola, Christine Akalla, tycker att det är självklart att alla skolor hjälps åt.

– Jag ser det som att vi har ett gemensamt ansvar att lösa den situation som uppkommit. Vi har helt enkelt för få lokaler för årskurserna 7 till 9, säger hon.

Innan paviljongerna sätts upp måste Solhemsskolans matsal byggas ut. Anledningen är att eleverna i årskurs sex i Solhemsskolan äter lunch på Spånga grundskola – vilket i sin tur gör det omöjligt att få plats med fler i Spånga grundskolas matsal.

Även Mattias Nordh, rektor på Sundbyskolan, är positiv till paviljongerna.

– Paviljonger fyller en viktig funktion, framför allt i de fall där ny lokalkapacitet behövs med kort framförhållning, som i detta fall, säger han.

Totalt ska 4 200 nya platser i gymnasie- och grundskolan skapas till höstterminen. Merparten, 2 800 platser, ska skapas för grundskoleelever och resten för gymnasielever.

Platserna kommer att fylla behovet för flera år framöver. I fem år skulle paviljongerna kunna stå uppe.

Hur ska man kunna rekrytera de lärare som behövs?

– Vi har frågat pensionerade lärare om de kan jobba igen och responsen har varit bra där. Sedan har vi ett pilotprojekt där vuxna nyanlända kan få praktik och inom två år bli behöriga lärare i en Stockholmsskola, säger Olle Burell (S).