Min lokala hjälte

Fler och fler lånar böcker

Sundbyberg Tvärtemot trenden på många andra platser ökar bokutlåningen på de kommunala biblioteken i Sundbyberg.

Enligt ett pressmeddelande från staden är det satsningen på ett nytt bibliotek i Hallonbergen för fyra år sedan och en flytt av biblioteket i centrala Sundbyberg till Signalfabriken som gett resultat.

Under förra året registrerade sig 6 000 personer som nya låntagare och utlåningen ökade med nästan 17 procent.

På skolbiblioteken lånade varje elev i genomsnitt 17 böcker var under 2013.