Fler överklagar socialens beslut

Förra året överklagade 179 Järfällabor att de fått nej till socialbidrag.

Det är en fördubbling jämfört med året innan. Men bara var tionde får rätt.

Förvaltningsrätten har behandlat en rad Järfällaärenden det senaste året.

En kvinna i 50-årsåldern fick nej till försörjningsstöd. Socialnämnden i Järfälla hade nekat kvinnan bidrag eftersom hon hade såväl egna som gemensamma tillgångar med sin make, bland annat en bil. Kvinnan överklagade. Och fick rätt.

Förvaltningsrätten konstaterade att socialnämnden har möjlighet att göra undantag och bevilja försörjningsstöd om ena parten utsatts för hot eller misshandel av andra parten, vilket ansågs vara fallet.

I ett annat fall överklagade ett par i 40-årsåldern ett avslag på försörjningsstöd. Paret från Järfälla hade angivit att de behövde pengarna för att klara av att köpa mat. Förvaltningsrätten gick i det fallet på socialnämndens linje, och avslog.

Rätten ansåg att mannen i familjen inte hade stått till arbetsmarknadens förfogande, vilket är ett krav, och konstaterade att socialnämnden hade beviljat paret pengar till mat, så kallad nödprövning.

I fjol överklagade Järfällabor 179 biståndsärenden (socialbidragsärenden) nästan en fördubbling jämfört med 2010.

Björn Falkeblad (M), socialnämndens ordförande, förklaring till ökningen är att socialnämnden blivit bättre på att informera om möjligheten att överklaga.

Av de som överklagar får bara omkring tolv procent rätt i domstol, enligt Roger Olausson, informatör på Förvaltningsrätten. På Förvaltningsrätten tror man att konjunkturen påverkar ökningen av överklaganden.

– Det har inte skett någon ändring av praxis eller av lagstiftningen, säger Roger Olausson.

Fakta

Stor ökning