Fler p-platser i Brottby

Brottby 50 nya parkeringsplatser för infartsparkering och dessutom en ny parkering för cyklar kommer att byggas i Brottby. Det har kommunens teknik- och fastighetsutskott bestämt.

Bygget av infartsparkeringarna finansieras av trafikförvaltningen i Stockholms län som givit Vallentuna kommun ett bidrag på 1,5 miljoner kronor för att skapa fler parkeringsplatser.