Fler på flykt kan tas emot

VÄRMDÖ Nu föreslår kommunstyrelsen att Värmdö tar tar emot fler asylsökande ensamkommande barn. Dessa platser ska utökas från sju till nio, enligt förslaget.

Kommunen ska också ta emot fler ensamkommande flyktingbarn som har permanent uppehållstillstånd.

Just nu har kommunen tagit emot 42 barn, men så många platser finns inte i Värmdö. Därför vill kommunen öka antalet platser från 32 till 50.

Värmdö ska också kunna ta emot mellan 7 och 22 nyanlända som anvisas boende i kommunen av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige.