ANNONS

Fler poliser ska ut på gatorna

Lokalpolischef Jörgen Karlsson.
Polischefen Jörgen Karlsson har stor tilltro till att det lokala polisarbetet stärks.
Sju nya områdespoliser har rekryterats till Upplands-Bro och Järfälla kommun. Deras främsta fokus blir synlighet, trygghet och förebyggande arbete.
ANNONS

– Det här är en resurs som vi har väntat på, säger kommunpolisen Magnus Nilsson.

Redan 2014 beslutade riksdagen att det i polisens nya organisation skulle finnas områdespoliser som jobbar nära medborgarna. Men införandet har dragit ut på tiden. Först nu börjar rekryteringen bli klar runt om i Stockholm.

”Fullt upp att bygga organisationen”

I Järfälla lokalpolisområde, som omfattar både Upplands-Bro och Järfälla kommun, blev alla pusselbitar klara i början av maj.

– Områdespolistanken har funnits med i genomförandedirektivet, men det fanns inget krav på när det skulle bli klart. Under resans gång har man bestämt att alla ska ha minst en lokal områdespolis den sista juni i år. Polisen har haft fullt upp med att bygga den nya organisationen, säger Jörgen Karlsson som är chef i Järfälla lokalpolisområde.

Ska jobba med synlighet

Områdespoliserna är en viktig del i den nya organisationen och ska komma närmare medborgarna och jobba med lokala problembilder.

Deras roll blir att röra sig ute bland folk, knyta kontakter med lokalsamhället och arbeta förebyggande och trygghetsskapande. De ska vara fredade från akuta 112-uppdrag i så stor utsträckning som möjligt.

Poliserna rekryteras internt

De sju nya tjänsterna kommer att tillsättas av poliser som redan i dag jobbar inom lokalpolisområde Järfälla. Det betyder att sju andra stolar blir tomma.

Magnus Nilsson, kommunpolis

– Det är ett nollsummespel. Om vi rekryterar sju poliser så är det sju poliser färre någon annanstans. Det är en fråga om prioriteringar. Vi måste få ut våra områdespoliser för de fyller en väldigt viktig funktion, säger kommunpolisen Magnus Nilsson som är en av de som jobbat med rekryteringen av de nya tjänsterna.

ANNONS

Spridda poliser samlas i Jakobsberg

Lokalpolisområdeschefen Jörgen Karlsson säger att de tomma stolarna kommer att fyllas på ett par års sikt. I dag finns 100 anställda i den lokala organisationen men det finns beslut tagna om att det ska bli minst 120.

”Det går åt rätt håll”

– Fram till nu har rekryteringen hållit jämna steg, men vi kommer att fylla på allt eftersom. Det går åt rätt håll, säger Jörgen Karlsson.

Personalökningen är tänkt att ske på flera sätt: att anställa fler civila utredare, en omfördelning av resurser inom Stockholmspolisen och att locka nyutbildade poliser.

Tror på en starkare lokalpolis

Förhoppningen är att inrikesminister Anders Ygemans (S) löfte om två nya lärosäten och 10 000 fler polisanställda till år 2024 ska infrias.

– Vi måste upp på en bättre anständighetsnivå och det behövs inte så många till för att göra skillnad, säger Jörgen Karlsson.

Jörgen Karlsson, chef för lokalpolisområde Järfälla

Han kallar sig ”reformtrogen” och tror på idén att omorganisationen ska skapa en starkare lokalpolis. Därtill förväntar han sig ett lyft när polishuset i Jakobsberg renoveras och hela den lokala styrkan samlas på ett ställe.

Glada över satsningen

Även från fackligt håll är tongångarna positiva till att det brottsförebyggande arbetet får nytt fokus.

– Jag upplever att det brottsförebyggande arbetet fått stå åt sidan, och det här är ett sätt att få tillbaka det. Det har ju varit tanken från början, men vi har inte haft tillräckligt många poliser, säger Helen Wahlgren som är skyddsombud i Järfälla.

Fokusera på utsatta områden

De nya områdespoliserna kommer under sommaren börja planera för hur arbetet ska läggas upp och den 1 september arbetet igång med full kraft.

– Vi har tre områden som polisen har pekat ut som utsatta områden och det är centrala Bro, Termovägen i Kallhäll och Sångvägen i Jakobsberg. Det är upp till gruppchefen att lägga upp riktlinjer för hur det ska fungera, men ett rimligt antagande är att vi kommer fokusera på de här tre utsatta områdena i första hand, säger kommunpolisen Magnus Nilsson.

Fakta

23 polismyndigheter slogs ihop

  • Från 2000 till 2010 ökade antalet anställda i polisen med 26 procent, och anslagen med drygt 40 procent. Satsningen fick inte önskat resultat, och en parlamentarisk kommitté tillsattes för att utreda behovet av att omorganisera polisen.
  • I början av 2015 slopades Rikspolisstyrelsen och landets 23 polismyndigheter och blev istället en myndighet. Syftet var att effektivisera arbetet och föra polisen närmare medborgarna.
  • Omorganisationen har tampats med stora problem, och under dess genomförande har den kritiserats i skarpa ordalag från bland annat Polisförbundet.
  • Förra året slutade 460 poliser yrket i förtid. I år är det över 130 poliser som slutat – platser som polisen har svårt att fylla.
  • Inrikesminister Anders Ygeman har nu lovat 10 000 nya poliser till 2024.
Källa: Polisen, Polisförbundet