Fler poliser i Farsta centrum efter Brysseldåden

Du som shoppar i Farsta centrum kommer förmodligen se fler poliser än vanligt den närmaste tiden.

Det betyder inte att just Farsta centrum är utsatt för hot. Men efter terrordåden i Bryssel har Polisområde Syd, där Farsta ingår, beslutat att öka synligheten vid platser där det rör sig mycket folk – bland annat centrumanläggningar.

– Vi kommer att ha mycket personal som rör sig till fots och finns tillgängliga för att svara på frågor, säger Henrik Karlsson, operativ koordinator vid Farstapolisen.

Som Lokaltidningen Mitt i har berättat tidigare har polisen ökat sin bevakning på flygplatserna. Även i kollektivtrafiken har bevakningen skärpts.

– På vår trygghetscentral har vi extra personal som via kameraövervakning tittar på bilder i realtid för se om man upptäcker något hotfullt. Vi har också uppmanat vår trafikpersonal till extra vaksamhet, sa Johan Nordgren, informatör på SL:s presstjänst tidigare i veckan.