Fler redskap till lekplatsen

Spånga Fler lekredskap och ny sand till parken på Bifrostvägen i Solhem.

Det var önskemålet som en medborgare lämnade som förslag till stadsdelsnämndens möte i torsdags.

Fler attraktioner skulle glädja många barnfamiljer i området, står det i medborgarförslaget.

Nämnden beslutade att låta stadsdelsförvaltningen se över vilka möjligheter till upprustning som finns.