Fler röster höjs för krogar vid vattnet

Det är inte bara Tomas Rudin (S) som vill ha mer liv längs Söders stränder. Nu slår även KD ett slag för kajerna. Receptet är färre kontor – och fler bar­er och restauranger.

– Jag tycker våra kajer är alldeles för underutnyttjade för folkliv och möten mellan människor, säger Erik Slottner (KD) ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Som Lokaltidningen Mitt i Södermalm tidigare berättat anser Tomas Rudin (S), oppositionsborgarråd­ och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, att Stock­holm borde utnyttja sitt sjönära läge bättre.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår han bland annat att Stockholm ska inrätta fler platser för småbåtar och utveckla några av kajerna till marina turistområden med restauranger, kaféer och sjöbodar med maritim handel.

–Vid strandkanten längs Årstaviken och på Långholmen och Reimersholme finns ett antal fina platser som man kan utveckla,säger Tomas Rudin (S).

Ärendet skickades i februari på remiss till Södermalms stadsdelsnämnd som ansåg att man ska vara restriktiv med att skapa fler båtplatser i innerstaden men tyckte att man kan utveckla folklivet genom fler restauranger och kaféer i strandnära lägen, som exempel nämns Söder Mälarstrand.

Nu höjer även KD rösten för fler uteserveringar längs kajerna. KD vill bland annat ha fler barer, kaféer och restauranger på Söder Mälarstrand och Munkbron och kan tänka sig att säga upp avtal med kontor.

– På Söder Mälarstrand finns i princip inga uteserveringar, det är mest kontor och något vandrarhem. Jag tycker det är ett problem när vattennära ytor blir privata, säger Erik Slottner

– På Munbron ligger ju Flyt och där är det alltid fullt. Och folk sitter längs hela kajen, så jag tror att det finns efterfrågan på fler uteserveringar.

Tomas Rudin och Erik Slottner har inte diskuterat frågan men båda säger att de kan tänka sig att samarbeta om kajerna om det skulle ge frågan mer tyngd.

Men de har lite olika syn på val av plats.

– Söder Mälarstrand är fan­- tastisk för båtplatser och sjöbodar, men när det gäller restauranger och serveringar tror jag folk vill ha dem i söderlägen som man kan hitta längs Årsta- viken, Långholmen och Reimersholme, säger Tomas Rudin.

Något datum för när motionen ska behandlas i kommunstyrelsen och fullmäktige är ännu inte satt.

Folk sitter längs hela kajen, så jag tror det finns efterfrågan.Erik slottner (KD)