Fler ska få aktivitetsstöd

HUDDINGE Tidigare delade Huddinge kommun enbart ut aktivitetsstöd till idrottsföreningar där de med funktionsnedsättningar var högst 30 år gamla. Nu utökas stödet och kommer att tilldelas alla åldrar.

Det ska även bli enklare att starta en träningsgrupp för dessa personer.

Hädanefter behövs tre personer i stället för fem för att föreningen ska få aktivitetsstöd.