ANNONS

fler ska få jobba i vården

ANNONS

Farsta Fem demens­boenden i Farsta stadsdel får 2 150 000 kronor för att anställa mer personal under 2013. Det handlar om Edö, Farsta vård- och omsorgsboende, Postiljonen, Ängsö och Stora Sköndal. Pengarna ingår i en fyraårig satsning på ökad bemanning inom demensvården i Stockholms stad.

Fjolårets pengar ledde till en personalökning motsvarande 144 heltidsanställda i Stockholm, rapporterar äldreförvaltningen. Tillskottet uppges bland annat ha förbättrat måltidssituationen, aktiviteter och utevistelser för de dementa.