Fler ska gå och cykla till skolan

Många föräldrar kör sina barn till skolan. Men nu ska det bli slut med det. Staden ska göra skolvägarna säkrare och hoppas att det gör att fler går eller cyklar.

Men det är oklart om Vasastans skolor får del av satsningen.

Under vinterhalvåret får en fjärdedel av skolbarnen bilskjuts till skolan. Det är ett problem, tycker politikerna i Stockholm.

– Trafikmiljön runt skolorna är inte byggd för att hantera den stora mängden biltrafik, vilket leder till en rörig trafiksituation vid många av stadens skolor och skapar otrygghet, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Därför har trafikkontoret tagit fram en plan med förslag på åtgärder för att få fler barn att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. Planen – som just nu är ute på remiss – innehåller en handlingsplan för de kommande fem åren. Förhoppningen är att skapa trygga skolvägar och öka andelen barn som går eller cyklar.

Målen ska nås dels genom fysiska förändringar av miljön, dels genom att ändra människors beteende.

– Fysiskt handlar det bland annat om fartgupp, avsmalningar av vägar eller breddningar av gång- och cykelvägar. Vi vill också hjälpa till att ta initiativ till vandrande skolbussar eller bilfria veckor, säger Lovisa Strandlund, trafikplanerare.

Vilka skolor som ska åtgärdas är ännu inte bestämt.

– Vi har inte möjlighet att åtgärda alla skolor och alla skolor har inte trafikproblem. Nästa år tar vi fram en prioriteringslista, säger Lovisa Strandlund.

Vasastan och övriga innerstan definieras i planen som ”tät kvartersstad”. Här finns visserligen många bilar, men trafiktempot är å andra sidan lägre. Många barn i innerstan går eller cyklar till skolan, mycket på grund av att de vuxna som följer dem till skolan också tar sig fram med cykel eller till fots.

Generellt är skolvägarna i Vasastan, Kungsholmen och Östermalm sämre än på Södermalm, enligt planen. Det beror dels på att det finns fler skolor på Södermalm och att avståndet till skolan därmed minskar, dels på att Södermalm saknar stora vägar. Barnen i Vasastan kan exempelvis behöva brottas med Sveavägen, S:t Eriksgatan och Birger Jarlsgatan på sin väg till plugget.

Fakta

Minskar fetma och ger glada barn

De närmaste åren ska Stockholms stad arbeta för att få fler skolbarn att gå eller cykla till skolan.

Enligt trafikkontoret kan det leda till friskare och gladare barn och minska risken för fetma.

Färre bilar vid skolorna innebär också bättre trafiksäkerhet och mindre buller och avgaser vid skolorna.

Staden hoppas också att resebeteendet håller i sig när barnen blir vuxna – och väljer att promenera, åka kollektivt eller cykla i stället för att åka bil.