Fler ska in i den digitala världen

BOTKYRKA Startskottet har gått för kampanjen Digidel 2013 i Botkyrka. Den nationella satsningen har som mål att få 500 000 fler digitalt delaktiga innan 2013 års slut.

Kommunen ska göra lokala insatser för att nå dem som sällan använder Internet.