Fler ska kunna använda nätet

BOTKYRKA I onsdags besökte IT-minister Anna-Karin Hatt Alby för att se arbetet där unga och äldre visade deltagare på Alby bibliotekets språkcafé vilka möjligheter internet har. Botkyrka kommun är med i den nationella Digidelkampanjen som går ut på att fler ska behärska Internet.

– Idag finns cirka 10 000 invånare i Botkyrka som aldrig använder Internet. Att upptäcka och undanröja hinder för delaktighet är centralt för Botkyrka, säger Mats Einarsson (V), Digidelansvarig i Botkyrka kommun på deras hemsida.