ANNONS

Fler ska kunna nå toppen

Det ska bli lättare att ta sig upp på Vårbergstoppen och njuta av utsikten. Pengar från kommande byggprojekt i området kan användas för att öka tillgängligheten.
ANNONS

Med sina 90 meter över havet är Vårbergstoppen en av Skärholmens och Stockholms främsta utsiktspunkter. Kullen byggdes upp med start på 60-talet av restmaterial från dåtidens tunnelbanebygge. Sedan dess har den fått en asfalterad väg som går hela vägen upp på västra sidan av kullen.

Men för personer som är rullstolsburna eller har svårt att gå är det tufft att ta sig upp. Och väl där är det bara ojämn gräsyta som kan vara svår att gå på. Därför föreslog Skärholmens stadsdelsnämnd i våras en satsning på ökad tillgänglighet, bland annat genom att ordna en gångväg även uppe på toppen, sätta upp räcken längs vägen och anlägga fler stigar på sluttningarna.

Nu har Skärholmens avdelning för stadsutveckling utrett frågan. Deras förslag är att pengar för tillgänglighet avsätts i samband med de byggprojekt som är på gång i området. Som Lokaltidningen Mitt i kunde berätta i förra veckans tidning planeras 260 lägenheter vid Vårbergstoppen. Under projektet kommer det finnas pengar för så kallad grönkompensation, för de träd och grönytor som försvinner. Tjänstemännens förslag är att de pengarna går till tillgängligheten.