ANNONS

Fler skadegörelsebrott i Skärholmen

Sprayburkar
Klotter är en sorts skadegörelsebrott.
Årets första halvår anmäldes fler brott i Skärholmen än under samma period förra året. Skadegörelsebrotten har ökat mest, det visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet.
ANNONS

Under det första halvåret 2016 anmäldes totalt 4 184 brott till polisen i stadsdelen, det är fjorton procent fler än vad som rapporterades in motsvarande period föregående år.

Framförallt har antalet anmälda skadegörelsebrott ökat. Från januari till slutet av juni förra året anmäldes 549 sådana brott, i år har siffran mer än fördubblats. Under årets första sex månader anmäldes 1182 skadegörelsebrott i Skärholmen.

Antalet anmälda misshandels- eller grova misshandelsfall har också ökat, med knappt en fjärdedel, från 263 fall under första halvåret 2015, till 323 i år.

Generellt har fler våldsbrott anmälts i år enligt den nya statistiken från Brå som släpptes den här månaden. Till och med juni anmäldes 415 våldsbrott i stadsdelen, det är nästan en femtedel mer än samma period förra året.

Stöldbrotten ligger precis som första halvåret 2015 i topp bland de anmälda brotten i Skärholmen, men med 1 382 fall har de minskat med minimala två procent samma period i år.

Största minskningen från förra året står antalet alkohol- och narkotikabrott i stadsdelen för, med 242 anmälningar hittills har cirka 28 procent färre fall rapporterats in till polisen.