Fler skolkök ska bli tillagningskök

Tyresö Många skolor i Tyresö har numera egna tillagningskök.

Men några kvarstår. Hanvikens skola, Fårdala skola och Sofiebergsskolan ska också byggas om och få egna kök.

Problemet är att på dessa skolor är det trångt och därför ganska knepigt att få till byggnaderna på ett optimalt sätt.

Tyresö kommun kommer att börja titta på dessa skolors kök under mars eller april.

Byggstart på första köket blir till årsskiftet 2012–2013 och beräknas vara klara till höstterminen 2014.