Fler Sollentunabor delaktiga i besluten

Bättre dialog med Sollentunaborna – och kanske färre överklaganden.

Det är målet när kommunen anställer en ny kommunikatör som ska nå ut till fler, bland annat genom sociala medier.

– Medborgarna ställer allt högre krav på bra och lättillgänglig information. Förväntningar på mer dialog ökar också.

Så förklarar kommunikationschefen Maria Sterner varför Sollentuna kommun har förstärkt kommunikationsavdelningen med ytterligare en tjänsteman.

Den nya kommunikatören ska utveckla medborgardialogen, som kommunen uttrycker det.

– Det handlar om att involvera invånarna tidigare i olika beslutskeden. Det handlar till stor del om att kunna lyssna in och ta tillvara på deras kunskap och kunna använda den som ett underlag till politikerna.

En annan bit är att man vill nå ut till fler än de som kommer till kommunhuset och tittar på utställningar eller sluter upp på informationsmöten.

– Vi behöver nå människor som inte kan eller vill komma till fysiska dialogmöten. Vissa föredrar en digital kommunikation, säger Maria Sterner.

Den nya kommunikatören heter Richard Sundwall och kommer närmast från en liknande tjänst i Upplands Väsby.

Hur ska du nå ut?

– Vi kommer att jobba mycket med att försöka hitta rätt kanal till rätt målgrupp. Det skulle kunna vara i sociala medier, eller på pendeltåget. Människor har väldigt olika livssituationer, men man ska ändå kunna ta del av ett möte på något sätt, förkalrar han.

Bakgrunden är att många Sollentunabor inte har upplevt att den demokratiska processen har varit tillräckligt demokratisk – till exempel i stora stadsbyggnadsfrågor som exploateringen av Edsbergs sportfält.

– Den demokratiska processen är tydlig, men bevisligen har det inte räckt. Man har upplevt att man som medborgare kommer in för sent, att allt redan är beslutat, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

En positiv bieffekt kan bli att färre invånare blir benägna att överklaga olika byggprojekt, tror Thomas Ardenfors.

– Jag tror att detta kan begränsas om folk känner sig mer involverade i processen.

En fråga som dyker upp när kommunikationsavdelningen blir allt starkare är var gränsen går mellan information om kommunens verksamhet och reklam för majoritetens politik.

– Det är en balansgång mellan bra information och propaganda för majoriteten. Men i det här fallet är det förstås för tidigt att uttala sig om det, säger oppostionsrådet Freddie Lundquist (S).

Den demokratiska processen är tydlig, men bevisligen har det inte räckt.Thomas Ardenfors (M)