Fler Solnabor bilpendlar till innerstan

I år har det skett ett trendbrott i biltrafiken. Fler förortsbor bilpendlar till centrala Stockholm och en sådan ökning har skett även i Solna.

Under åren 2011 till 2014, mellan januari och augusti, minskade antalet bilister som betalade trängselskatt för att komma in och ut från Stockholms innerstad med 4,3 procent.

Men i år har ett trendbrott skett. Under samma period i år har bilisterna i stället ökat med 7,6 procent, jämfört med förra året. Allt enligt siffror från Transportsstyrelsen.

Även antalet bilpendlare från Solna har ökat i år. Under januari–augusti 2014 registrerades invånare från Solna i biltullarna 710 501 gånger, vilket var 4,5 procent färre än samma period året innan. Mäter man samma period i år har bilisterna ökat med 2 procent.

Tjockare plånböcker, billigare bensin och Norra länken är tre förklaringar till det ökande bilåkandet totalt sett.

– Det här drivs av två saker, det ena är bensinpriset. Under förra året föll priserna och då valde fler bilen, säger trafikforskaren Maria Börjesson, vid centrum för transportstudier på KTH.

Den andra stora faktorn är höjda inkomster.

– Man kan se att bilåkandet följer andelen förvärvsarbetande i länet ganska väl, säger Maria Börjesson.

Norra länken har bidragit till ökad framkomlighet och det kan ha fått fler att börja bilpendla. Men statistiken visar att bilisterna har blivit fler vid de allra flesta betalstationerna, inte bara vid länken.

Magnus Persson (C) är tekniska nämndens ordförande i Solna. Han ser det som ett bekymmer att fler Solnabor väljer att ta bilen. Samtidigt pekar han på att mätningarna visar att färre Solnabor passerade biltullarna i år jämfört med 2013, trots att befolkningen i Solna sedan dess har ökat med drygt 3000 invånare.

”Vi jobbar aktivt med andra färdsätt, särskilt kollektivtrafiken som Tvärbanan och nya tunnelbanan. Vi har en tydlig ambition att göra andra transportsätt än bilen attraktiva så att fler kan och vill göra valet att inte ha bil”, skriver han i ett mejl till Mitt i Solna.

Fakta

7,6 procent ökning totalt

Antalet passerande bilar via samtliga biltullar i Stockholm, januari till augusti (ej juli):

2011: 49 528 647 miljoner passager

2014: 47 418 355 miljoner passager

2015: 50 999 531 miljoner passager

Antalet passerande bilar har ökat med 7,6 procent under 2015, jämfört med 2014.

724 745 gånger har bilister från Solna passerat biltullarna under 2015, en ökning med 2 procent jämfört med 2014.