Fler stopp att vänta i bergbanan

SKÄRHOLMEN Är du sur över stoppen på bergbanan? Vänj dig. Den kommer att stå still fler gånger i sommar. Noggranna undersökningar av allt från kabin till skenor ska göras och då måste banan stängas av. Enligt trafikkontoret handlar det om kortare stopp.

Samtidigt höjer politikerna tonen om bergbanan. Både Skärholmens stadsdelsnämnd och trafiknämnden kritiserar de många felen och den bristande ersättningstrafiken. Det sägs till och med ha blivit slagsmål på ersättningsbussen på grund av trängseln.