Fler studsmattor kan bli lagliga

Jenny Lidfeldt hoppar gärna på studsmatta. Och eftersom den står på egen mark är den tillåten.
Jenny Lidfeldt hoppar gärna på studsmatta. Och eftersom den står på egen mark är den tillåten.
Att placera sin studsmatta på Nacka kommuns mark är strängt förbjudet. Men nu kan reglerna vara på väg att luckras upp. "Kommunen måste bli bättre på att säga ja till olika förslag", säger Nackapolitikern Gunilla GrudevallSteen (L).

I ett villaområde i Nacka som Lokaltidningen Mitt i besökte för två veckor sedan skymtade mörkblåsvarta studsmattor i en och annan trädgård.

Mitt i har haft kontakt med en familj som dock inte har plats för sin studsmatta på sin radhustomt utan har fått ställa upp studsmattan på kommunens mark, helt enkelt för att familjens tomt är för liten för att få plats med en studsmatta.

Enligt pappan i familjen har flera familjer i området gjort på samma sätt, ställt studsmattor på kommunens mark i anslutning till den egna fastigheten. Den studsmatta familjen har delar de med flera andra familjer.

Att det är förbjudet att ha studsmatta på kommunens mark struntar folk i, enligt pappan. Studsmattorna har stått så här i flera år, enligt honom.

Men studsmattorna måste bort är det besked familjen har fått. Varför har familjen inte fått veta.

– Ingen annan information än att mattan inte får stå på kommunal mark.

– Jag tycker att det är trist, det handlar om att få barn att röra på sig, det är därför man skaffar studsmattor. Man försöker uppmuntra barn att röra på sig. I Nacka finns inte tillräckligt med bollplaner.

Finns inget alternativt sätt för barnen att röra på sig?

– Det är klart man kan uppmuntra barn att cykla och allting. Men nuförtiden är studsmattor ganska säkra.

Han tycker att om man ställer upp studsmattor med omdöme borde det inte vara något problem.

– Jag tycker att kommunen i stället för att förbjuda borde vara pragmatisk och titta på hur det ser ut i det enskilda fallet.

Pappan vill inte ha med sitt namn i tidningen:

– Jag vill gärna vara anonym så vi inte riskerar att få någon nitisk tjänsteman efter oss.

Elin Ösby, landskapsingenjör vid Nacka kommun, säger att det finns flera skäl till att det inte är tillåtet att ställa upp studsmattor på kommunal mark:

– Det hindrar framkomligheten på allmän plats. Och det kan leda till att mark blir privatiserad och också utgöra en fara. Allmän plats ska vara till för alla. Att ställa upp en studsmatta ger vi inte tillstånd till.

Vad händer om man inte lyder?

– I sådana fall kan det gå till kronofogden.

Har det hänt?

– Vad jag vet har vi haft ett fall men då handlade det inte om en studsmatta utan något annat föremål som hade ställts på kommunens mark.

Hur ofta får ni anmälningar?

– Det dyker upp då och då, det kan vara grannar som stör sig på att det blir stojigt eller att studsmattor står i vägen. Då kontaktar vi fastighetsägaren.

Nackapolitikern Khashayar Farmanbar (S), har reagerat på det rigorösa regelverket när det gäller studsmattor. Khashayar Farmanbar säger att han har pratat med flera som vittnar om att kommunen till och med kör bort studsmattor som står på allmän mark.

”Det här är ett förbud som stjäl en källa till barns sommarlycka för att deras föräldrar inte har någon stor villatomt. Kommunen har tappat barnperspektivet och måste tänka om”, skriver Farmanbar i ett mejl till Mitt i.

Kommunen kan inte gömma sig bakom att det är kommunens ansvar som fastighetsägare/markägare om barnen råkar ut för olyckor, tycker Farmanbar:

”Det tycker jag är en svag undanflykt. Som vid all fysisk aktivitet är det föräldrarnas ansvar att ha lämplig kontroll”, skriver Farmanbar.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, är öppen för en uppluckring av reglerna:

”Min spontana reaktion är att kommunen alltid ska vara tillmötesgående mot Nackabor som har idéer om hur de vill utveckla sitt närområde. Klart att kidsen ska kunna hoppa studsmatta, även om små tomter inte riktigt räcker till”, skriver Mats Gerdau i ett mejl och fortsätter:

”Vi ska vara så flexibla som vi kan. Samtidigt måste man klara ut ansvarsfrågan så att kommunen inte blir ansvarig om något händer på en studsmatta som står på kommunens mark men som inte är kommunens. Och att man ser till att andra grannar inte blir störda. Det borde inte vara ett oöverstigligt hinder tycker jag.”

Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i natur- och trafiknämnden, säger att Nacka kommun för närvarande ser över reglerna för studsmattor:

– Vi håller på med en omorganisation för att vara snabbare. Vi håller med om att vi behöver titta över det här och få ett flexibelt system, säger Gunilla Grudevall-Steen.

– Kommunen måste bli bättre på att säga ja till olika förslag.

Fakta

Hyrd mark en lösning

Hur många studsmattor som finns i Nacka är oklart, kommunen har åtminstone ingen sådan statistik. Kommunens bedömning är att det är ”ganska vanligt” med studsmattor, bland annat i radhusområden.

Kommunens utredning som nu ser över hur kommunen kan tillmötesgå de som inte har tillräckligt stor tomt för att ha en studsmatta ska bland annat ge svar på vem som har ansvaret om en olycka händer.

– Om barn studsar av en studsmatta och slår sig är det markägaren som har ansvaret. Hur löser vi den problematiken, säger Gunilla Grudevall–Steen (L), i natur- och trafiknämnden.

En lösning kan vara att en samfällighet exempelvis hyr mark där studsmattor kan ställas upp, på liknande sätt som jordgubbsförsäljare hyr mark av kommunen för att sälja jordgubbar.

Ska reglerna vara mindre stränga?

Mohamed Afarah, 46 år, Nacka:

Jag tycker inte att studsmattor ska stå utanför den egna tomten. Men om studsmattan står på en plats där det rör sig mycket människor, som vid en lekplats där det finns vuxna, tycker jag att man kan tillåta det. Man får avgöra från fall till fall.
Kåre Jansson, 63 år, Nacka:

Jag tycker att studsmattor ska stå inne på den egna tomten. Annars får man låna någon annans studsmatta.
Enya McPheat, 19 år, Nacka:

Jag har ingen uppfattning om det, jag hade studsmatta när jag var liten men inte nu längre. Får man veta om i förväg att det inte är tillåtet så att man har blivit förvarnad tycker jag det är bra. Sen tror jag att man förstår själv att det är en själv som har ansvaret om en olycka skulle hända.
Christina Eriksson, 72 år, Nacka:

Det tycker jag. Alla som vill borde ha möjlighet att ställa upp studsmatta oavsett hur stor tomt man har. Man får avgöra från fall till fall.