Fler Sundbybergare tar bilen till city

I år har det skett ett trendbrott i biltrafiken. Fler förortsbor bilpendlar till centrala Stockholm och en sådan ökning har skett även i Sundbyberg.

Under åren 2011 till 2014, mellan januari och augusti, minskade antalet bilister som betalade trängselskatt för att komma in och ut från Stockholms innerstad med 4,3 procent.

Men i år har ett trendbrott skett. Under samma period i år har bilisterna i stället ökat med 7,6 procent sedan förra året. Allt enligt siffror från Transportsstyrelsen.

Även antalet bilpendlare från Sundbyberg har ökat i år. Under januari–augusti 2014 registrerades invånare från Sundbyberg i biltullarna 366 280 gånger, vilket var 1,3 procent färre än samma period året innan. Mäter man samma period i år har bilisterna ökat med 4,5 procent jämfört med 2014.

Tjockare plånböcker, billigare bensin och Norra länken är tre förklaringar till det ökande bilåkandet totalt sett.

– Det här drivs av två saker, det ena är bensinpriset. Under förra året föll priserna och då valde fler bilen, säger trafikforskaren Maria Börjesson, vid centrum för transportstudier på KTH.

Den andra stora faktorn är höjda inkomster.

– Man kan se att bilåkandet följer andelen förvärvsarbetande i länet ganska väl, säger Maria Börjesson.

Norra länken har bidragit till ökad framkomlighet och det kan ha fått fler att börja bilpendla. Men statistiken visar att bilisterna har blivit fler vid de allra flesta betalstationerna, inte bara vid länken

Sundbybergs befolkningsökning under 2014 var 3,4 procent vilket tillsammans med Knivsta var högst i landet. Under årets sex första månader har Sundbyberg växt med 2,5 procent.

Den stora befolkningsökningen sker i Ursvik och där har kommunen varit med och skapat ett bilberoende. Det anser Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

– Planeringen av området startade för tio år sedan. Men vi borde ha varit tydliga från början med att det ska finnas väl utbyggd kollektivtrafik här.

Sundbybergs stad ska i år ge ut en mobilitetsplan med åtgärder som syftar till att underlätta för gående, cyklister och rullstolsburna att ta sig fram. Byggandet av Tvärbanans Kistagren via Ursvik väntas starta 2017 och stå klar 2021.

Fakta

Antalet passerande bilar via samtliga biltullar i Stockholm, januari till augusti (ej juli):

2011: 49 528 647 miljoner passager

2014: 47 418 355 miljoner passager

2015: 50 999 531 miljoner passager

Antalet passerande bilar har ökat med 7,6 procent under 2015, jämfört med 2014.

382 651 gånger har bilister från Sundbyberg passerat biltullarna under 2015, en ökning med 4,5 procent jämfört med 2014.