Fler toaletter byggs i Vaxholm

VAXHOLM Efter upprepade önskemål från allmänheten har Vaxholms stad utökat antalet offentliga toaletter. Inför sommaren har antalet mer än dubblats så att nödiga personer nu kan uppsöka toan på totalt nio olika platser i centrala Vaxholm.

Enligt kommunen kommer några av toaletterna att stå uppställda till början av september, medan andra är året-runt-inrättningar. Karta som visar var hemlighusen står finns på kommunens hemsida.