ANNONS

Fler våldsutsatta söker hjälp i Nacka

Allt fler vuxna och barn i Nacka som utsätts för våld söker hjälp.

Det framgår av en kartläggning som Fou Södertörn gjort åt Nacka kommun.
ANNONS

Mellan 2013 och 2014, senast tillgänglig statistik, ökade antalet kontakter som socialtjänsten i Nacka kommun hade med våldsutsatta, från 152 till 198 personer.

De hjälpsökande hade nästan utan undantag varit utsatta för fysiskt våld, eller hedersproblematik.

Vanligast hjälpsökande var mammor födda på 70- och 80-talen.

I oktober 2014 var cirka 166 barn kända av socialtjänsten där misstanke fanns om våldsutsatthet.

I nästan hälften av utredningarna fick de hjälpsökande ta sin tillflykt till kvinnojourernas skyddade boenden.

Utredarna förklarar ökningen med allt fler väljer att söka hjälp som följd av ökad medieexponering och förändrad attityd till våld i samhället, snarare än att förekomsten av våld i nära relationer har ökat.

Fou Södertörn ägs gemensamt av flera Storstocksholmskommuner tillsammans, bland andra Nacka, och har uppgiften att bidra till att utveckla kommunernas sociala arbete.

Fakta