(S) vill få fler att välja Huddingegymnasium

En elev skadad i knivskärning på Huddingegymnasiet.
Huddingegymnasiet.
Sara Heelge Vikmång, (S) vill få fler Huddingeungdomar att plugga i Huddinge.
Sara Heelge Vikmång, (S) vill få fler Huddingeungdomar att plugga i Huddinge.
Christina Eklund, (M), tycker att det inte spelar någon roll vilken kommun eleverna bor i.
Christina Eklund, (M), tycker att det inte spelar någon roll vilken kommun eleverna bor i.
Socialdemoktraterna reagerade starkt på Mitt i Huddinges artikel om att bara en tredjedel av Huddinges ungdomar väljer gymnasium inom kommunen. Nu vill oppositionen att Moderaterna svarar på hur de ska få fler att vilja plugga på Huddinges skolor.

Innan sommaren kunde Mitt i Huddinge berätta att bara en av tre Huddingeungdomar väljer ett gymnasium inom kommunen. Artikeln fick socialdemokraterna i Huddinge att reagera. I en interpellation till kommunfullmäktige kräver de nu svar från Moderaterna om vad de ska göra för att få fler ungdomar att välja Huddinges gymnasieskolor.

– Huddinges ungdomar ska kunna välja bra och attraktiva gymnasieskolor nära hemmet. Det underlättar livspusslet för elever och föräldrar, samtidigt som fyllda gymnasieplatser är bra för kommunens ekonomi. Det är tydligt att det här finns ett viktigt arbete att göra för att upprätthålla möjligheten att välja gymnasieutbildning i hela länet och samtidigt få fler Huddingeungdomar att vilja välja kommunens gymnasieskolor, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

– Det är anmärkningsvärt att så många Huddingeungdomar väljer bort kommunens gymnasieskolor. Moderaterna måste svara på vad de avser att göra för att öka attraktiviteten för samtliga kommunala gymnasieskolor i Huddinge, säger Stefan Björk (S), 2:e vice ordförande i gymnasienämnden.

Christina Eklund, ordförande i gymnasienämnden, menar dock att ungdomar väljer att söka sig bort från kommunen för att byta miljö.

– Det finns en strömning när det gäller gymnasieskolor där många som gått ut grundskolan vill välja en annan miljö. De från Södertälje vill gå i Botkyrka och Huddinge och väldigt många från Huddinge vill gå i stan. Det är en del av att vara ungdom, säger Christina Eklund, (M) och poängterar att lika många elever som söker sig från Huddinge söker sig till Huddinge från Stockholms kommun.

Hon menar att man ska uppmuntra gymnasieungdomar att välja den skola och det program som man vill och att det är minst lika viktigt att elever från andra kommuner tycker att Huddinges gymnasier är attraktiva.

Vad kan man göra för att göra gymnasieskolorna mer attraktiva?

– De är tillräckligt attraktiva idag eftersom de har en massa elever, men vi fortsätter att utveckla programutbudet och marknadsföra våra gymnasieskolor och vi måste fortsätta att vara duktiga, säger Christina Eklund, (M).