Min lokala hjälte

Fler vårdplatser på Danderyds sjukhus

DANDERYD På Danderyds sjukhus märker man nu av att fler vårdplatser öppnats, att överbeläggningarna minskat och att patienterna i allt högre utsträckning får vård av rätt personal.

Ökat samarbete med Norrtälje ortopedi och kirurgi har gett kortare väntetider och gör att sjukhuset håller vårdgarantin bättre. Det uppger Stefan Jacobson, verkställande direktör på Danderyds sjukhus, i senaste numret av DSnytt, en tidning för anställda vid Danderyds sjukhus.