Fler vill påverka nya skyskrapan

Planerna på en skyskrapa vid Glädjen fortsätter att väcka känslor.

Omkring 25 privatpersoner tog chansen att säga sin åsikt under den nu avslutade samrådstiden.

Inte oväntat är det just höjden på byggnaden, 96 meter, som oroar många. Många Väsbybor påtalar problemet med långa skuggor och menar att skyskrapan inte alls passar in i den övriga bebyggelsen.

– Man har inte tagit hänsyn till oss som bor i närheten utan har ändrat planen för området helt och hållet, säger Jonas Lögdberg som är aktiv i Odenslunda villaförening.

Han påpekar samtidigt att många välkomnar att något görs med området, som förlorade flera serviceställen och butiker efter en brand för fem år sedan.

– Många vill se en utökning av centrum och nära tjänster. Framför allt vill vi att området ska vara trevligt att komma hem till.

Kommunen sammanställer nu alla åsikter som kom in under samrådstiden, ­berättar kommunens projektledare Annica Karlsson.

– Vi diskuterar internt hur vi ska gå vidare. Förhoppningsvis landar vi i ett förslag i sommar så att vi kan gå ut på en ny samrådsrunda i början på hösten.

Annica Karlsson är inte överraskad över den oro som skyskrapan orsakat.

– Nej, alla förändringar i stadsutvecklingen innebär påverkan på boendemiljön, vi ska lyssna på de boende.

Jonas Lögdberg är inte lika säker på att kommunen tar kritiken på allvar.

– Jag är rädd för att de inte gör det. Vi har sett tidigare att man lyssnar lite grann och justerar en aning men att planerna ändå går vidare. Samtidigt visade Väsby sjöstad att vi medborgare faktiskt har lite att säga till om, säger han.

Fakta

Planeras bli högst i Väsby

Det var i oktober som skisserna på en 96 meter hög skyskrapa presenterades.

Blir skyskrapan verklighet blir den Väsbys högsta byggnad, 26 meter högre än Scandic Infra City.

Högsta byggnaden i länet är Kaknästornet med 155 meter.

Byggnaden ska enligt planen innehålla affärer, drygt hundra bostäder såväl som cirka 240 hotellrum.