Fler vill rösta om gymnasium

Gångsätra Namninsamlingskommittén får ständigt in nya namnunderskrifter från personer som vill rösta om huruvida Gångsätra gymnasium ska läggas ner eller inte.

Enligt Christer Mohlin (C), en av initiativtagarna till den politiskt neutrala kommittén, har de nu fått in över 4 500 namn. Han hoppas nu att ärendet ska beredas i kommunstyrelsen den 5 november för att därefter tas upp på kommunfullmäktigemötet i slutet av november.