LÄS ÄVEN
Flera anmälningar om hot och våld från skolan