Flera avvisades från möte om modulbostäder

Flera människor som dök upp till mötet släpptes inte in.
Flera människor som dök upp till mötet släpptes inte in.
Det var många som ville tycka till om de planerade modulbostäderna i Löttingelund. Under tisdagskvällens informationsmöte var trycket så stort att flera som ville komma in avvisades av kommunens personal.

Löttingelund kommer att bli en av de platser där det byggs modulbostäder för nyanlända.

Med anledning av det hölls ett informationsmöte under tisdagskvällen.

Men intresset för att diskutera de planerade modulbostäderna var större än kommunen räknat med.

Flera personer som dök upp till mötet hade inte fått besked om att de behövde föranmäla sig och avvisades i dörren, något som väckte stort missnöje.

Under själva mötet gick representanter för kommunen igenom hur integrationsprocessen av de nyanlända ska gå till och vad som ligger bakom placeringen av modulbostäder i Löttingelund.

Flera mötesdeltagare var kritiska mot att Löttingelund valts, eftersom det ligger i utkanten av kommunen med få skolor och bristfälliga kommunikationer.

Kommunens chef för samhällsbyggnad Joachim Quiding menar dock att alternativen varit få eftersom Täby har relativt lite byggbar mark.

– Vi har inte särskilt mycket byggbar mark där det inte redan planeras bostäder, säger han.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) kommer moduler att placeras ut på fler ställen.

– De tre platser som bestämts nu kommer inte att räcka, det behövs betydligt fler, säger han.

Flera personer undrade varför inga moduler planeras på Täby galopp, där det finns mycket obebyggd mark.

Leif Gripestam (M) menar dock att en sådan placering skulle hämma det ordinarie bostadsbyggandet.

– Just nu säljer vi mark för att bygga riktiga bostäder, det är viktigt att fortsätta bygga riktiga bostäder så att vi kommer någon vart, säger han.

Hur långe de planerade modulbostäderna kommer att stå är än så länge oklart. De tillfälliga bygglov som behövs för att bygga modulbostäder kan vara på fem, tio eller femton år. Vad kommunen ska ansöka om är enligt samhällsbyggnadschefen Joachim Quiding inget som man bestämt än.

– Jag vet inte, vi håller på att utreda det, säger han.

Annat som togs upp var hur skolorna kommer att påverkas, hur bostadspriserna kommer att påverkas, hur modulerna påverkar avloppssystemet och om modulbostäderna kommer att byggas över fornlämningar.

Många uttryckte oro över att det kommer att bli en stor majoritet män som kommer att flytta in i modulerna. Enligt Leif Gripestam prioriterar dock kommunen barnfamiljer. Hur uppdelningen ser ut är än så länge oklart.

Enligt kommunen kommer man att fortsätta med flera informationsmöten för att alla berörda ska få en chans att delta.

Tanken är att modulerna ska färdiga för inflyttning någon gång i december.