Min lokala hjälte

Flera begravda i Hjulsta

Gravfält hittats vid Hjulsta trafikplats.
Gravfält hittats vid Hjulsta trafikplats.
Omkring hundra gravar har hittats vid Hjulsta trafikplats. Nu ska arkeologer ta reda på vilka som begravts där.

Strax norr om Hjulsta trafikplats har arkeologer hittat en boplats och två gravfält med omkring 100 gravar från romersk järnålder fram till vikingatid.

På söndag 28 augusti berättar arkeologerna mer om fynden i Hjulsa och om tiden fynden kommer ifrån.

De arkeologiska undersökningarna föranleddes av det kommande bygget av E4 Förbifart Stockholms trafikplats i Hjulsta.

Boplatsen är ca 5000 kvm stor och rymmer lämningar av boplatskaraktär såsom stolphål, härdar och kulturlager.

Vilka som är begravda där och vilken social roll de spelade och vilka funktioner och aktiviteter har funnits på boplatsen, är frågor som arkeologerna hoppas på få svar under fortsatta undersökningar.

Visningarna startar från klockan 13.